Fagkonsulent på plass

Richard Marin Hansen startet i Ok VM 18. oktober, som fagkonsulent. Richard har gode erfaringer med oppfølging av bedrifter fra sin tidligere jobb, og har kommet godt i gang med oppfølging av våre bedrifter og lærlinger.

Vi ser frem til en lysende utvikling i kontoret og har tro på at vi skal klare å gi alle våre lærlinger og lærebedrifter en god oppfølging fremover.

Lærlingombudet

Troms og Finnmark fylkeskommune har elev- og lærlingombud.

Elev- og lærlingombudet informerer om rettigheter, kan hjelpe til i vanskelige saker og kan bidra til at elever og lærlinger får god medvirkning og aktiv deltakelse i egen opplæring.

Link til deres nettside

Ny webside

Hei

Vi oppdaterer websiden fortløpende. Oppdager du noen mangler eller feil, send en e-post til rune@opplering.no