Produksjonsteknikker

En fagoperatør i produksjonsteknikk drifter, utvikler og forbedrer produksjonsprosesser i industrien.

Les mer på utdanning.no

Lærebedrifter i faget:

Celsa Steel service AS