CNC-maskinering

CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control og betyr datastyring og kontroll av bevegelser med hastigheter, posisjoner, retninger og tilstandssensorer på maskiner.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er CNC-operatør.

Les mer på utdanning.no

Lærebedrifter i faget:

Spesmek AS Link til film

Tromsø Mekaniske AS Link til film