Industriell Matproduksjon

En fagarbeider i industriell matproduksjon jobber med masseproduksjon av mat.

Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse.
Vanlige arbeidsoppgaver:
– starte og stille inn produksjonsutstyret
– styre produksjonen fra start til produktet er ferdig
– kunne foreta enkle reparasjoner og generelt vedlikeholdsarbeid
– utføre kvalitetskontroller gjennom laboratorieanalyser

Les mer på utdanning.no

Lærebedrifter i faget:

Art Nor AS  

Drytech AS

Felleskjøpet Agri,  avd. Bergneset

Mack Ølbryggeri AS

Norsk Protein AS, avd. Balsfjord

Nortura, Målselv

Tine, avd. Harstad

Tine, avd. Storsteinnes