Kulde- og varmepumpetekniker

En kulde- og varmepumpetekniker er en elektrofagarbeider som monterer, vedlikeholder og retter feil på kuldeanlegg og varmepumper.

Les mer på utdanning.no

Lærebedrifter i faget:

Aurora Klima AS

GK Inneklima AS, avd. Sortland

GK Inneklima AS, avd. Tromsø Link til film

Industrikulde AS Link til film

Johnson Controls Norway AS

PTG Kuldeteknisk AS Tromsø, Finnsnes, Harstad, Lødingen, Narvik, Alta Link til film

Tempia AS avd. Tromsø

Thermo Control Nord AS Tromsø og Harstad Link til film