Laborant

En laborant (faglaborant) kontrollerer, kvalitetssikrer og dokumenterer produkter, metoder og materialer.

Arbeidshverdagen kan variere mye, men i de fleste tilfeller jobber du med analyser, produktutvikling og rapportering. Mye av arbeidet innebærer dermed prøver og tester som kan utføres i laboratoriet, men blir også gjennomført andre steder når det er behov for dette.

Les mer på utdanning.no

Lærebedrifter i faget:

Macks Ølbryggeri AS Link til film

Nordic Pharma AS Link til film

Nortura Målselv

Tine Harstad

Tine Storsteinnes Link til film

Veidekke Industri AS ASF Målselv Link til film