Fagkonsulent

Rune Andre Olsen er kommet godt i gang som fagkonsulent hos oss, og vil fremover bli å se ute i bedrifter og skoler. 

Han har tidligere jobbet som kokk, anleggsarbeid (bygging av gjerder) og innen barnevern i stat og kommune. Vi har stor tro på at mange av lærlingene og bedriftene vil få god støtte og hjelp fra Rune.