Lærlingombudet

Troms og Finnmark fylkeskommune har elev- og lærlingombud.

Elev- og lærlingombudet informerer om rettigheter, kan hjelpe til i vanskelige saker og kan bidra til at elever og lærlinger får god medvirkning og aktiv deltakelse i egen opplæring.

Link til deres nettside