Fagkonsulent på plass

Richard Marin Hansen startet i Ok VM 18. oktober, som fagkonsulent. Richard har gode erfaringer med oppfølging av bedrifter fra sin tidligere jobb, og har kommet godt i gang med oppfølging av våre bedrifter og lærlinger.

Vi ser frem til en lysende utvikling i kontoret og har tro på at vi skal klare å gi alle våre lærlinger og lærebedrifter en god oppfølging fremover.